Nuo­ria ja työi­käi­siä kai­va­taan koro­na­ro­ko­tuk­siin Iissä

Iissä nuorten ja nuorten aikuisten aktiivisuus rokottautua koronavirusta vastaan on huolestuttavan alhainen. Kuva. Pixabay.

Yli­lää­kä­ri Tuu­la Sauk­ko­nen on huo­lis­saan eten­kin nuor­ten aikuis­ten not­kos­ta roko­teak­tii­vi­suus­ti­las­tois­sa. Hän muis­tut­taa, että nuo­ret­kaan eivät ole takuu­var­mas­ti tur­vas­sa vaka­vil­ta tau­ti­muo­doil­ta tai tau­din jälkiseurauksilta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus