Mark­ki­na­tun­nel­ma val­ta­si vii­kon­lop­pu­na Merihelmen

Tuulisen ilman haasteista huolimatta oli Merihelmi-päivässä markkinatunnelma korkealla heti aamusta alkaen.Tuulisen ilman haasteista huolimatta oli Merihelmi-päivässä markkinatunnelma korkealla heti aamusta alkaen.

Vaik­ka mark­ki­na­vie­raat sai­vat kir­jai­mel­li­ses­ti pidel­lä kiin­ni hatuis­taan ja myy­jät kojuis­taan kovas­sa tuu­les­sa, oli tun­nel­ma katos­sa Meri­hel­mi-päi­vän nimel­lä jär­jes­te­tys­sä mark­ki­na­ta­pah­tu­mas­sa lau­an­tai­na. Niin mark­ki­na­väen kuin myy­jien­kin kom­men­teis­ta saat­toi kuul­la, että yhtei­siä tapah­tu­mia on odo­tet­tu pit­kään ja hartaasti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus