Nave­tan ruo­ka­lis­tal­la suo­si­kit aiem­mil­ta listoilta

Ruokaa Ravintola Navetassa valmistavat muun muassa kokit Niklas Leskelä, Elias Marjanen, Annika Haikonen ja Marjus Jokitalo. Keittiön esimies Joonas Grekelä oli kuvaa ottaessa vapaalla.Ruokaa Ravintola Navetassa valmistavat muun muassa kokit Niklas Leskelä, Elias Marjanen, Annika Haikonen ja Marjus Jokitalo. Keittiön esimies Joonas Grekelä oli kuvaa ottaessa vapaalla.

Ravin­to­la Navet­ta Hau­ki­pu­taan kes­kus­tas­sa avau­tui jäl­leen kesä­kuus­sa. Ravin­to­lan lii­ke­toi­min­taa jat­kaa Min­na Kui­vas, joka jo aiem­min­kin omis­ta­nut kiin­teis­tön vel­jen­sä kans­sa. Hei­dän äitin­sä Anne­li Kui­vas on toi­nen navet­ta­ra­vin­to­lan 80-luvun lopul­la perus­ta­nees­ta kak­si­kos­ta. Sivu­toi­mi­se­na yrit­tä­jä­nä Nave­tas­sa toi­mi­va Min­na Kui­vas ker­too, että ravin­to­lan ruo­ka­lis­tas­sa on huo­mioi­tu asiak­kaat moni­puo­li­ses­ti. – Tääl­lä on nyt tar­jol­la perin­tei­siä ja kai­vat­tu­ja ruo­kia ravin­to­lan alkuperäiseltä… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus