Kir­joit­ta­mi­nen ja tai­de oli­vat Väi­nö Rousun hen­ki­rei­kiä – Omae­lä­mä­ker­ral­li­nen muis­tel­ma­teos julkaistu

Väinö Rousu käsin kirjoittamia muistelmia on paksu kansiollinen.Väinö Rousu käsin kirjoittamia muistelmia on paksu kansiollinen.

Kui­va­nie­me­läi­nen Väi­nö Rousu tun­net­tiin kalas­ta­ja­na, venei­den raken­ta­ja­na puu­re­lie­fien veis­tä­jä­nä. Nii­den lisäk­si hän kir­joit­ti ja äänit­ti muis­tel­mi­aan. Yli 900-sivui­nen kan­siol­li­nen teks­tiä ja niis­tä Rousun itsen­sä luke­mat 50 kaset­ti­nau­haa ovat vuo­sia odot­ta­neet työs­tä­mis­tä kirjaksi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus