Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Mik­si?

Sun­nun­tai­na oli pai­kal­laan pitää aivot nari­kas­sa -päi­vä. Sii­hen kuu­lui nos­tal­gi­sen, 70-luvun suo­sik­ki­sar­jan Rin­ta­mä­ke­läi­set kat­se­lu Yle Aree­nas­ta. Iha­naa jap­pa­sua maa­lais­mil­jöös­sä —…


Met­sän­hoi­to­y­dis­tyk­set fuusioi­tu­vat

Oulun seu­tu Oulun seu­dun, Yli­kii­min­gin ja Muhok­sen met­sän­hoi­to­yh­dis­tys­ten val­tuus­tot ovat päät­tä­neet yhdis­ty­mi­ses­tä. Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys­ten val­tuus­tot päät­ti­vät fuusios­ta tahoil­laan vii­me kes­ki­viik­ko­na. Pää­tök­set.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Öljyn­tor­jun­ta merel­lä vaa­ti­va teh­tä­vä

Vir­pi­nie­men edus­tal­la on paras­ta aikaa menos­sa mit­ta­va Oulu-Koil­­lis­­maan pelas­tus­lai­tok­sen jär­jes­tä­mä alusöl­jyn­tor­jun­ta­har­joi­tus VIRPI 2017. Har­joi­tuk­seen  osal­lis­tuu 150 hen­ki­löä ja yli 30.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJuh­la ja juhan­nus

Suo­men suven koho­koh­ta on ovel­la. Kes­ki­ke­sän ja yöt­tö­män yön viet­toon on syy­tä vara­ta läm­min­tä ylle, sil­lä vii­le­ää ilmaa vir­taa ja…


Vaa­ti­vaa ja väri­käs­tä

Kesä ei vie­lä kukois­ta, mut­ta poliit­ti­sel­la rin­ta­mal­la väriä ja vään­töä on jo ollut näkö­pii­ris­sä. Kesä­kuun alus­sa aloit­ta­vat uudet val­tuus­tot ovat…


Ei tuu kes­sää

Näky­mä ulko­na on tois­ta kuin mitä kalen­te­ri näyt­tää. Lumi­hiu­ta­lei­ta sate­lee hil­jak­seen. Vaa­te­ker­to­ja ei ole vie­lä arvan­nut vähen­tää, top­pa­tak­ki on nau­la­kos­sa…


Eksy­vä löy­tää

Sano­taan, että kysy­vä ei tiel­tä eksy, mikä pitää pit­käl­ti paik­kan­sa. Ker­ran­kos sitä on sek­to­rit sekai­sin ja suun­ta hukas­sa. Hau­ki­pu­taan Nie­me­län­tör­mäl­lä,…


Moduu­li­van­ki­la tulos­sa Hau­ki­pu­taal­le

Auli Haa­pa­la Hau­ki­pu­das Tila­päi­siä put­ka­ti­lo­ja tar­vi­taan Oulun alu­eel­la lisää. Polii­si­hal­li­tus ja Senaat­­ti-kiin­­teis­­töt ovat neu­vo­tel­leet eri vaih­toeh­dois­ta, joil­la tur­va­taan Oulun polii­si­lai­tok­sen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus