Kuusa­mon­tiel­lä kuor­ma-auton ja hen­ki­lö­au­ton väli­nen liikenneonnettomuus

Kuusa­mon­tiel­lä sat­tui tiis­tai­na 21.3. hen­ki­lö­au­ton ja kuor­ma-auton väli­nen lii­ken­neon­net­to­muus Oulus­sa VT20 Hir­vi­suon koh­dal­la, kun hen­ki­lö­au­to tör­mä­si vas­taan tul­lee­seen kuorma-autoon.

Hen­ki­lö­au­to oli ajau­tu­nut vas­taan tule­vien kais­tal­le tör­mä­ten vas­taan tul­lee­seen kuor­ma-autoon. Molem­mat ajo­neu­vot vau­rioi­tui­vat onnet­to­muu­des­sa. Ensi­hoi­to kul­jet­ti hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­jan OYS:iin hoitoon.

Molem­mat ajo­neu­vo­jen kul­jet­ta­jat oli­vat yksin autois­saan. Alko­ho­lil­la ei ole osuut­ta tapah­tu­nee­seen lii­ken­ne­va­hin­koon. Polii­si tut­kii alus­ta­vas­ti onnet­to­muut­ta lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaarantamisena.

Hir­vi­suo sijait­see jon­kin mat­kaa Yli­kii­min­gin Arka­las­ta Kuusa­mon suuntaan.