Kol­mas koro­na­ro­ko­te kai­kil­le aikuisille

Kol­man­teen koro­na­ro­ko­tuk­seen voi­vat vara­ta ajan nyt kaik­ki 18 vuot­ta täyt­tä­neet ja sitä van­hem­mat hen­ki­löt Oulus­sa. Roko­tuk­siin on ajan­va­raus. Oulus­sa kol­man­nen roko­tean­nok­sen saa­vat ajan­va­rauk­sen kaut­ta täl­lä het­kel­lä 60 vuot­ta täyt­tä­neet sekä ris­ki­ryh­mät, kun toi­ses­ta roko­tuk­ses­ta on kulu­nut 3–4 kuukautta.

Ne 18–59-vuotiaat, jot­ka eivät kuu­lu ris­ki­ryh­miin, saa­vat rokot­teen kun toi­ses­ta roko­tuk­ses­ta on kulu­nut 4–6 kuu­kaut­ta sekä voi­mak­kaas­ti immuu­ni­puut­tei­set (12-vuo­ti­aat ja sitä van­hem­mat), kun toi­ses­ta roko­tuk­ses­ta on kulu­nut vähin­tään 2 kuukautta.

Voi­mak­kaas­ti immuu­ni­puut­tei­set hen­ki­löt ovat oikeu­tet­tu­ja myös nel­jän­teen roko­tean­nok­seen, kun kol­man­nes­ta roko­tean­nok­ses­ta on kulu­nut vähin­tään 3 kuukautta.

Ajan roko­tuk­seen voi vara­ta hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen net­tia­jan­va­rauk­sen (oulu.terveytesi.fi) kaut­ta tai puhe­li­mit­se koronarokoteajanvarauksesta.