Pos­tin pal­ve­lu­pis­te Yli­kii­min­gin S‑Marketissa suljetaan

Nykyi­nen Yli­kii­min­gin S‑marketin Pos­tin pal­ve­lu­pis­te sul­keu­tuu tiis­tai­na 15. hel­mi­kuu­ta kel­lo 14. Kas­va­van paket­ti­lii­ken­teen vuok­si Pos­ti laa­jen­taa S‑marketin paket­ti­au­to­maat­tia, joka jat­kaa kau­pan yhtey­des­sä. Pos­tin mukaan muu­tos­ten taus­tal­la on myös Osuus­kaup­pa Ari­nan pää­tös luo­pua osas­ta yllä­pi­tä­mis­tään hen­ki­lö­koh­tais­ta pal­ve­lua tar­joa­vis­ta pisteistä.

Yli­kii­min­gin S‑marketissa asiak­kaat voi­vat hel­mi­kuun puo­len­vä­lin jäl­keen käyt­tää paket­ti­au­to­maat­tia ja ostaa pos­ti­merk­ke­jä ja pak­kaus­tar­vik­kei­ta. Pos­tin kir­je­laa­tik­ko jää nykyi­sel­le pai­kal­leen kau­pan edus­tal­le Har­ju­tie 21:een. Yli­kii­min­gis­sä on lisäk­si Pos­tin auto­maat­ti SEO-asemalla.

Yli­kii­min­gin alu­een asuk­kail­le tie­do­te­taan tar­kem­min muu­tok­sis­ta kir­jeit­se kotiin lähipäivinä.

Muu­tok­set eivät vai­ku­ta asiak­kai­den pos­tio­soit­tei­siin tai postinjakeluun.

– Suu­rin ja koko ajan kas­va­va osa asiak­kai­dem­me pos­ti­asioin­nis­ta on paket­tien vas­taa­not­ta­mis­ta ja lähet­tä­mis­tä, mikä hoi­tuu nopeim­min auto­maa­teil­la. Kaik­ki pal­ve­lut löy­ty­vät nyky­ään myös Oma­Pos­tis­ta ja netis­tä. Pos­til­la on Oulus­sa täl­lä het­kel­lä kaup­pa­liik­kei­den yhtey­des­sä 55 jul­kis­ta paket­ti­au­to­maat­tia, ker­too alue­pääl­lik­kö Sau­li Met­sä­vir­ta.

Pos­tin pal­ve­lu­ver­kon vii­mei­sin muu­tos kos­kee myös Myl­ly­ojan Salea. Pos­tin pal­ve­lu­pis­te pois­tuu myös Myl­ly­ojan Sales­ta 7.2. Pai­kas­sa ava­taan uusi paket­ti­au­to­maat­ti 9.2. Sales­ta voi ostaa edel­leen pos­ti­merk­ke­jä ja pak­kaus­tar­vik­kei­ta, myös Pos­tin kir­je­laa­tik­ko jää kau­pan edus­tal­le Karvarinaukiolle.

Pos­ti avaa uuden tila­van pal­ve­lu­pis­teen K‑Citymarket Rus­koon tiis­tai­na 8. hel­mi­kuu­ta. Myl­ly­ojan ja Yli­kii­min­gin asuk­kaat saa­vat tar­vit­taes­sa hen­ki­lö­koh­tais­ta pal­ve­lua Rus­kon palvelupisteestä.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.