Iis­sä alu­een alhai­sin ennakkoäänestysprosentti

Iissä ennakkoäänetys lähti käyntiin vilkkaasti, mutta lopulta äänestysaktiivisuus jäi Pohjois-Pohjanmaan alhaisimmaksi.Iissä ennakkoäänetys lähti käyntiin vilkkaasti, mutta lopulta äänestysaktiivisuus jäi Pohjois-Pohjanmaan alhaisimmaksi.

Vii­mei­ses­tä ennak­ko­ää­nes­tys­päi­väs­tä tiis­tais­ta muo­dos­tui vilk­kain sekä Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­eel­la että koko maas­sa. Poh­jois-Poh­jan­maal­la alu­een äänioi­keu­te­tuis­ta 26,1 pro­sent­tia äänes­ti ennak­koon, mikä on hie­man val­ta­kun­nal­lis­ta lukua 26,4 alhaisempi.

Kai­kis­ta mata­lin ennak­ko­ää­nes­tys­pro­sent­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­la kir­jat­tiin Iis­sä, mis­sä ennak­koon äänes­ti 21,0 pro­sent­tia äänioikeutetuista.

Aktii­vi­sin­ta oli Hai­luo­dos­sa, mis­sä ennak­ko­ää­nes­tys­pro­sen­tik­si saa­tiin 38,1 pro­sent­tia. Kak­kok­sek­si kipusi Pyhä­jo­ki 35,9 prosenttiluvulla.

Tilas­to­jen mukaan Poh­jois-poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­eel­la nai­set (28,7%) kävi­vät mie­hiä (23,5%) innok­kaam­min äänes­tä­mäs­sä ennakkoon.

Koko maas­sa uur­nil­la kävi ennak­koon hie­man yli mil­joo­na äänioikeutettua.Varsinainen vaa­li­päi­vä on sun­nun­tai­na 23.1. Sil­loin voi äänes­tää vain oman asuin­paik­ka­kun­nan äänes­tys­pai­kal­la. Alue­vaa­leis­sa vali­taan edus­ta­jat 21 hyvin­voin­tia­lu­een alue­val­tuus­toi­hin. Poh­jois-Poh­jan­maal­la paik­ko­ja on 79.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.