Anu Koso­nen sijais­taa Iin kunnanjohtajaa

Iin kun­nan vs. hal­lin­to­joh­ta­ja Anu Koso­nen toi­mii Iin kun­nan­joh­ta­jan sijai­se­na hel­mi­kuun alus­ta läh­tien ja avoi­men viran hoi­ta­ja­na 15.2. alkaen.

Oulun kau­pun­gin hal­lin­to­joh­ta­ja­na aloit­ta­van Iin nykyi­sen kun­nan­joh­ta­jan Ari Ala­tos­sa­van vii­mei­nen viras­sao­lo­päi­vä Iis­sä on 14.2., jota ennen hän pitää vuo­si­lo­maa. Uuden kun­nan­joh­ta­jan valin­ta­pro­ses­sin arvel­laan kes­tä­vän maa­lis-huh­ti­kuul­le. Koso­nen toi­mii avoi­men viran hoi­ta­ja­na sii­hen saak­ka, kun­nes vir­kaan valit­ta­va uusi kun­nan­joh­ta­ja ottaa teh­tä­vän vastaan.

Iin kun­nan­joh­ta­jan vir­ka on haet­ta­va­na 21.1. saak­ka. Kun­nan­hal­li­tus päät­ti valin­ta­kri­tee­reis­tä kokouk­ses­saan ennen jou­lua. Valin­ta­pro­ses­sis­ta vas­taa kun­nan­hal­li­tus yhdes­sä val­tuus­ton puheen­joh­ta­jis­ton kanssa.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.