Kii­min­ki-mara­to­nil­la onnis­tut­tiin rei­tin uudistamisessa

Puolimaratonin juoksijat lähdössä.Puolimaratonin juoksijat lähdössä.

Tämän­vuo­ti­nen Kii­min­ki-mara­ton juos­tiin upeas­sa sääs­sä vii­me lau­an­tai­na. Uut­ta tänä vuon­na oli se, että mara­to­nin läh­tö oli tun­tia aikai­sem­min kuin 10 kilo­met­rin ja puo­li­ma­ra­to­nin läh­döt. Myös reit­tiä oli uudis­tet­tu. Juok­si­jat oli­vat erit­täin tyy­ty­väi­siä muu­ta­mien mut­kien jää­mi­ses­tä pois ja tilal­le tul­leis­ta pit­kis­tä juok­susuo­ris­ta. Rei­tin vaih­te­le­vuus oli kui­ten­kin saa­tu säi­ly­mään. Tämä vie­hät­ti juoksijoita.

Koko­nai­sel­le mara­to­nil­le osal­lis­tui 32 juok­si­jaa, jois­ta kak­si kes­keyt­ti juok­sun kes­ken kisan. Puo­li­ma­ra­to­nil­la juok­si 102 juok­si­jaa, jois­ta heis­tä­kin kak­si kes­keyt­ti kisan. Kym­pin juok­si­joi­ta oli 64.

Mara­to­nin nopeim­man ajan 2:57:55 juok­si Esko Kari­nie­mi (RDS). Nais­ten mara­ton­sar­jan ykkö­sek­si juok­si Hen­na Van­ha­nen (Pudas­jär­ven Urhei­li­jat) ajal­la 3:05:29.

Puo­li­ma­ra­to­nin nopein oli Ant­ti Män­nik­kö (Kui­vas­jär­ven Aura). Nais­ten nopein puo­li­ma­ra­too­na­ri oli Vee­ra Man­te­re (Pudas­jär­ven Urhei­li­jat). Kym­pin mat­kan ykkö­sek­si kiri mies­ten sar­jas­sa Lubam­bo Cha­pangwa (Kuusa­mon Erä­vei­kot) ja nais­ten sar­jas­sa Mari­ka Krohns (Pudas­jär­ven Urheilijat).

Kii­min­gin Urhei­li­jat ja Kii­min­gin Rien­to oli­vat tyy­ty­väi­siä hyvin suju­nei­siin kisa­jär­jes­te­lyi­hin­sä. Kii­min­ki-mara­to­nin täy­teen tulos­lis­taan löy­tyy link­ki Kii­min­gin Urhei­li­joi­den verkkosivuilta.