Auto ja perä­vau­nu ojaan – Kul­jet­ta­jaa epäil­lään rattijuopumuksesta

Hen­ki­lö­au­ton ja perä­vau­nun yhdis­tel­mä suis­tui ojaan Kuusa­mon­tiel­lä Kii­min­gin Han­nus­pe­räl­lä tänään per­jan­tai­na aamul­la hie­man ennen kel­lo neljää.

Kuusa­mon suun­taan autoil­lut ulko­paik­ka­kun­ta­lai­nen mies oli menet­tä­nyt auton hal­lin­nan, jol­loin auto ja perä­vau­nu oli­vat suis­tu­neet vas­taan­tu­le­van lii­ken­teen ajo­kais­tan yli ojaan. Tapah­tu­ma­pai­kal­le men­neen polii­si­par­tion teke­mien tut­ki­mus­ten perus­teel­la mies­tä epäil­lään tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta ja lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaarantamisesta.