Yhteis­ha­ku alkaa, OSAOs­sa yli 1 800 opis­ke­lu­paik­kaa yhteishaussa

Yhteis­ha­ku amma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen ja lukioi­hin on 23.2.–23.3.2021. Yhteis­ha­ku on perus­o­pe­tuk­sen päät­tö­luok­ka­lais­ten haku­väy­lä jat­ko-opin­toi­hin. Yhteis­haus­sa voi­vat hakea myös muut, ilman perus­o­pe­tuk­sen jäl­keis­tä tut­kin­toa ole­vat henkilöt.

OSAOs­sa on haus­sa 1811 opis­ke­lu­paik­kaa. Yhteis­haus­sa hake­mi­nen tapah­tuu osoit­tees­sa www.opintopolku.fi. Opis­ke­li­ja­va­lin­nan tulok­set jul­kais­taan aikai­sin­taan 17.6.2021.

OSAOs­sa opis­kel­laan ammat­tiin ja samal­la voi suo­rit­taa myös yli­op­pi­las­tut­kin­non. Amma­til­li­nen perus­tut­kin­to antaa ylei­sen jat­ko-opin­to­kel­poi­suu­den ammat­ti­kor­kea­kou­lui­hin ja yliopistoihin.