Alle 70-vuo­tiai­den ris­ki­ryh­mien roko­tuk­sia vain Ouluhallissa

Sai­rau­ten­sa vuok­si ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien alle 70-vuo­tiai­den roko­tuk­set alka­vat Oulus­sa ensi maa­nan­tai­na. Roko­tus­paik­ka­na on Oulu­hal­li. Kau­pun­ki tie­dot­ti aiem­min kes­ki­viik­ko­na vir­heel­li­ses­ti, että tämän ryh­män roko­tus­paik­koi­na toi­mi­si­vat Ran­ta­poh­jan alu­eel­la myös Hau­ki­pu­taan ja Kii­min­gin hyvin­voin­ti­kes­kuk­set sekä Yli-Iin ja Yli­kii­min­gin hyvin­voin­ti­pis­teet. Näis­sä pai­kois­sa jär­jes­te­tään 85-vuo­tiai­den ja sitä van­hem­pien roko­tuk­sia ensi viikolla.

Osoit­tees­ta www.ouka.fi/koronarokotukset-riskiryhmat voi tar­kis­taa, kuu­luu­ko vai­keal­le koro­na­vi­rus­tau­dil­le erit­täin voi­mak­kaas­ti altis­ta­van sai­rau­den vuok­si rokotettaviin.

Eri ryh­mien roko­tus­pai­kat voi tar­kis­taa osoit­tees­ta www.ouka.fi/koronarokotukset.

Puhe­lin­ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­seen on ruuh­kau­tu­nut. Ennen ajan varaa­mis­ta täy­tyy var­mis­taa, että on oikeu­tet­tu roko­tuk­seen: https://www.ouka.fi/koronarokotukset-riskiryhmat.