Yli-Ii

Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti kaik­kien luet­ta­vis­sa

Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti on kaik­kien luet­ta­vis­sa tule­vaan maa­­nan­­tai-iltaan saak­ka. Myös Ran­ta­poh­jan pape­ri­leh­ti on tänään laa­jas­sa jake­lus­sa. Tänään leh­den välis­sä on ilmes­ty­nyt.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Man­si­kat kyp­sy­vät ajal­laan – Pai­kal­li­nen sato­kausi alkaa hei­nä­kuun puo­li­vä­lis­sä

Koti­mai­suus on valt­tia man­sik­ka­mark­ki­noil­la, mut­ta pai­kal­lis­ta satoa saa­daan odot­taa hei­nä­kuun puo­li­vä­liin. Jää­li­läi­sen Sii­ran Man­sik­ka Oy:n Tapa­ni Sii­ran mukaan tämän kesän.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Haa­pa­kos­kel­la tut­ki­taan lohen­poi­kas­ten liik­ku­mis­ta voi­ma­lai­tok­sen lähei­syy­des­sä

Mir­ko Sii­ka­luo­ma Iijoen Haa­pa­kos­ken voi­ma­lai­tok­sel­la etsi­tään rat­kai­su­ja lohen­poi­kas­ten eli smolt­tien alas­vael­luk­sen tur­vaa­mi­sek­si. Tut­ki­mus on Suo­mes­sa lajis­saan ensim­mäi­nen, joka sel­vit­tää, miten.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Seik­kai­lu­ki­sa val­ta­si Kie­ri­kin

Inke­ri Har­ju Kie­ri­kin kesä avat­tiin vauh­dik­kaal­la Kärk­käi­nen Chal­len­ge -seik­kai­lu­ki­sal­la sun­nun­tai­na. Kisas­sa jouk­ku­eet suo­rit­ta­vat teh­tä­vä­ras­te­ja eli ques­te­ja sekä liik­ku­vat pyö­räl­lä, rul­la­luis­ti­mil­la,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus