Yli-Ii

Yli-iiläis­ten vesi puh­dis­tuu uusin mene­tel­min

Teea Tun­tu­ri Yli-Ii Kyrön­nie­men kalk­kial­ka­loin­ti­lai­tok­sel­la vie­tet­tiin har­jan­nos­ta­jai­sia tiis­tai­na. Raken­nus­työt alkoi­vat loka­kuus­sa. Huh­ti­kuus­sa alkaa lai­tok­sen koe­käyt­tö ja kesä­kuus­sa kai­ken pitäi­si olla.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kii­min­gin­tien paran­ta­mis­han­ke ete­nee

Inke­ri Har­ju Yli-Ii/­­Kii­­min­­ki Jo pit­kään vaa­ra­ti­lan­tei­ta ja tur­hau­tu­mis­ta aiheut­ta­nut maan­tie 849 välil­lä Kii­­min­­ki-Yli-Ii kun­nos­te­taan vih­doin kaut­taal­taan. Tiis­tai­na Poh­­jois-Poh­­jan­­maan elin­­kei­­no- lii­ken­ne.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iso­kan­kaan säh­kö­ase­ma tur­vaa toi­min­ta­var­muu­den

Inke­ri Har­ju Yli-Ii Iso­kan­kaan säh­kö­lai­tok­sen val­mis­tu­mi­nen Maa­lis­maa­han tus­kin jäi yhdel­tä­kään pai­kal­li­sel­ta huo­maa­mat­ta. Laa­jat maan­ra­ken­nus­työt, säh­­kö- ja asen­nus­työt sekä val­ta­van muun­ta­jan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus