Yli-Ii

Seik­kai­lu­kil­pai­lu Kie­ri­kin mai­se­mis­sa

Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo Nel­jät­tä ker­taa jär­jes­tet­tä­vä seik­kai­lu­kil­pai­lu Kärk­käi­nen Chal­len­ge on kesä­kuun ensim­mäi­se­nä vii­kon­lop­pu­na Yli-Iin Kie­ri­kis­sä. Kisaa on muo­kat­tu vuo­sit­tain olo­suh­tei­den ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vaa­lien voit­ta­jat ja häviä­jät

Kun­ta­vaa­lien tulok­set ovat sel­vil­lä. Oulus­sa vih­reät ja vasem­mis­to­liit­to oli­vat suu­rim­mat voit­ta­jat. Vih­reät saa Oulun 67-paik­­kai­­seen kau­pun­gin­val­tuus­toon kol­me lisä­paik­kaa, jol­loin val­tuu­tet­tu­jen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pas­sa­tin tari­nal­le sopui­sa pää­tös

Tei­jo Kemp­pai­nen Yli-Ii Talon savu­pii­pun pääl­le Yli-Iis­­sä nos­tet­tu hen­ki­lö­au­to las­ket­tiin tors­­tai-ilta­­päi­­vä­­nä nos­tu­ril­la alas. Vii­kol­la ylei­sön ja median kiin­nos­tuk­sen koh­teek­si pää­ty­neen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tule­vien iiläis­ten äänet Oulun ehdok­kail­le

Jak­ku­ky­lä­läi­set äänes­tä­vät eri­koi­ses­sa tilan­tees­sa Teea Tun­tu­ri Yli-Ii Näil­lä näky­min Jak­ku­ky­lä on osa Iitä vuo­den 2018 alus­ta alkaen. Kun­ta­vaa­leis­sa kylä­läi­set tipaut­ta­vat.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Auto savu­pii­pun pääl­lä Yli-Iis­sä

Tei­jo Kemp­pai­nen Yli-ii Yli-Iis­­sä Kar­ja­lan­tiel­lä häm­mäs­tel­tiin kes­ki­viik­ko­na ehkä ame­rik­ka­lai­seen elo­ku­vaan sopi­vaa näkyä: far­ma­ri­au­to tönöt­tää talon savu­pii­pun pääl­lä. Oulun polii­si­lai­tos sai asias­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Eläi­met val­taa­vat Luon­to-Olo­huo­neen

Inke­ri Har­ju Yli-Ii Yli-Iis­­sä sijait­se­va Luon­­to-Olo­­huo­­ne mää­rit­te­lee itsen­sä monia­lay­ri­tyk­sek­si, ja sitä se toti­ses­ti onkin. Yri­tys tar­jo­aa jo ennes­tään majoi­tus­ta, kam­paa­mo­pal­ve­lui­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus