Yli-Ii

Auto savu­pii­pun pääl­lä Yli-Iis­sä

Tei­jo Kemp­pai­nen Yli-ii Yli-Iis­­sä Kar­ja­lan­tiel­lä häm­mäs­tel­tiin kes­ki­viik­ko­na ehkä ame­rik­ka­lai­seen elo­ku­vaan sopi­vaa näkyä: far­ma­ri­au­to tönöt­tää talon savu­pii­pun pääl­lä. Oulun polii­si­lai­tos sai asias­ta…

Lue lisää

Eläi­met val­taa­vat Luon­to-Olo­huo­neen

Inke­ri Har­ju Yli-Ii Yli-Iis­­sä sijait­se­va Luon­­to-Olo­­huo­­ne mää­rit­te­lee itsen­sä monia­lay­ri­tyk­sek­si, ja sitä se toti­ses­ti onkin. Yri­tys tar­jo­aa jo ennes­tään majoi­tus­ta, kam­paa­mo­pal­ve­lui­ta…

Lue lisää

Yli-Ii King­sin jouk­kue­pe­li timant­tis­ta

Aap­po Räi­hä Yli-Ii Yli-Iin kau­ka­lo­pal­lo -puu­laa­kin kil­pa­sar­ja pelat­tiin lau­an­tai­na 18.2. Aamu­loh­kos­sa kamp­pai­li­vat nel­jä piin­ko­vaa jouk­kuet­ta: iiläi­set IKP Dream Team ja…Kii­min­gin­tien paran­ta­mis­han­ke ete­nee

Inke­ri Har­ju Yli-Ii/­­Kii­­min­­ki Jo pit­kään vaa­ra­ti­lan­tei­ta ja tur­hau­tu­mis­ta aiheut­ta­nut maan­tie 849 välil­lä Kii­­min­­ki-Yli-Ii kun­nos­te­taan vih­doin kaut­taal­taan. Tiis­tai­na Poh­­jois-Poh­­jan­­maan elin­­kei­­no- lii­ken­ne…