Uutiset

Nopea­tem­pois­ta pun­kia ja pai­na­vaa asiaa

Tyr­nä­väl­tä kajah­taa, kun kesä­kuun aika­na lie­teAl­las ‑yhtye jul­kai­see uuden punk­rock-levyn­sä nimel­tä Sosia­lis­ti­nen media on syö­pä. Yhtyeen lau­la­ja­na toi­mii kii­min­ki­läi­nen JP Sil­lan­pää. Mui­hin jäse­niin lukeu­tu­vat basis­ti Antti Kaup­pi­la, rum­pa­li Ari Kemp­pai­nen ja kita­ris­ti Pasi Pir­ko­la. Tavoit­tee­na on saa­da levy jakoon juhan­nuk­sek­si, mut­ta vie­lä ei ole var­maa ehtii­kö levy val­mis­tua sii­hen mennessä. 

Lue lisää

Maa­ki­nen Mar­tin­nie­mi vie­hät­ti kai­ken ikäisiä

Maa­ki­nen Mar­tin­nie­mi fes­ti­vaa­li jär­jes­tet­tiin vii­me vii­kon­lop­pu­na. Tapah­tu­ma­paik­ka­na toi­mi­vat Ker­ho­la ja Mar­tin­nie­men ran­nat. Tapah­tu­maan oli kai­kil­le vapaa pää­sy. Tapah­tu­mas­sa yhteis­työs­sä ollut Ker­ho­la ava­si poik­keuk­sel­li­ses­ti oven­sa vii­kon­lo­pun ajak­si. Moni­tai­teel­li­ses­sa tapah­tu­mas­sa näh­tiin usei­ta eri­lai­sia esi­tyk­siä aina live-musii­kis­ta kuva­tai­tee­seen. Perin­tei­käs­tä tapah­tu­maa on jär­jes­tet­ty jo vuo­des­ta 2009, mut­ta tark­kaa lukua jokai­ses­ta jär­jes­te­tys­tä tapah­tu­mas­ta ei jär­jes­te­lyis­sä muka­na olleen Juk­ka Taka­lon mukaan ole. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lii­kun­nan rie­mua ja peli-iloa Kesä­pu­das ‑tur­nauk­ses­sa

Hau­pan jär­jes­tä­mä Kesä­pu­das ‑tur­naus jär­jes­tet­tiin vii­me vii­kon­lop­pu­na. Tur­naus jär­jes­tet­tiin yhdek­sät­tä ker­taa. Kesä­pu­das ‑tur­naus on suun­nat­tu 5–13 ‑vuo­tiail­le lap­sil­le. Jouk­kuei­ta tur­nauk­seen osal­lis­tui 153 kap­pa­let­ta. Jouk­kuei­ta oli tul­lut Hau­ki­pu­taan, Iin ja Oulun lisäk­si myös muun muas­sa Rova­nie­mel­tä, Raa­hes­ta ja Kajaa­nis­ta. Pele­jä pelat­tiin Hau­ki­pu­taan Kes­kus­ken­täl­lä, Vir­pi­nie­mes­sä, Län­si­tuu­les­sa, Tal­vik­ki-puis­tos­sa ja Haupa-hallilla. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää