Ajan­koh­tais­ta


Tans­si­tai­teen lin­ja aloit­ti Vir­pi­nie­mes­sä

Loka­kuun alus­sa voi­tiin iloi­ta tans­si­tai­teen lin­jan aloi­tuk­ses­ta Vir­pi­nie­men lii­kun­tao­pis­tol­la. Oulun seu­dun kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mään (OSEKK) nykyi­sin kuu­lu­va oppi­lai­tos on jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti vakiin­nut­ta­nut ase­maan­sa lii­kun­ta-alan kou­lu­tus­tar­joa­ja­na.


Arvot edel­lä koh­ti tule­vaa

– Ajan rien­to on joh­ta­nut mei­dät sotiem­me vete­raa­nien elä­män­kaa­ren iltaan. Aikaan, jol­loin vii­mei­nen ilta­huu­to kos­ket­taa yhä useam­paa vete­raa­nia, sota­les­keä ja…Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys Koil­lis­maa ry:n luot­ta­mus­hen­ki­lös­tö jär­jes­täy­tyi sekä nimit­ti joh­don

Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys Pudas­jär­ven, Tai­val­kos­ken ja Kuusa­mon val­tuu­te­tut päät­ti­vät 28.9.2018, että Koil­lis­maal­la on vain yksi met­sän­hoi­to­yh­dis­tys vuo­den 2019 alus­ta lukien. Yhdis­tyk­sen nimek­si pää­tet­tiin Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys Koil­lis­maa ry, joka toi­mia­lue muo­dos­tuu Kuusa­mon ja Pudas­jär­ven kau­pun­gin, Tai­val­kos­ken kun­nan sekä Iin kun­nan Kui­va­nie­men ja Oijär­ven kylien alueis­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kir­ja­va kat­taus Pir­jo Soh­lon tai­det­ta

Pir­jo Soh­lon ret­ros­pek­tii­vi­nen tai­de­näyt­te­ly ”Kir­ja­va kat­taus 1984–2018” avat­tiin 10.10. Hau­ki­pu­taan Teat­te­ri­kuo­pal­la. Pir­jo Soh­lo on koon­nut näyt­te­lyyn teok­sia kai­ken kaik­ki­aan 34…