Alek­si Rais­kin kausi täy­des­sä vauhdissa

Tälle kaudelle Aleksi Raiski pääsi uuden auton rattiin. Heinäkuun alussa hän ajoi NorthCupin ensimmäisen voittonsa Rovaniemellä. (Kuva: Sirpa Sinkkonen)Tälle kaudelle Aleksi Raiski pääsi uuden auton rattiin. Heinäkuun alussa hän ajoi NorthCupin ensimmäisen voittonsa Rovaniemellä. (Kuva: Sirpa Sinkkonen)

Nuo­ren kii­min­ki­läi­sen kar­ting-kus­ki Alek­si Rais­kin kesä on ollut täyn­nä kil­pai­lu­ja. Hän on aja­nut sekä IAME series Fin­land –sar­jan kil­pai­lu­ja että NorthCu­pia ja lisäk­si kur­vail­lut myös Porin kevät­pä­räyk­ses­sä. NorthCu­pin koko­nais­kil­pai­lus­sa Alek­si on sar­jan ykkö­se­nä niu­kal­la yhden pis­teen erol­la toi­se­na tule­vaan. IAME series Fin­lan­dis­sa hän on koko­nais­ti­lan­tees­sa sijal­la 12. ProS­peed Fin­land ‑tal­lin kul­jet­ta­jal­la on edes­sään vie­lä vii­si kil­pai­lua ennen kau­den pää­tös­tä. Lue Ran­ta­poh­jan aiem­pi jut­tu Alek­si Rais­kis­ta täs­tä.