Suo­pur­sua keräämään

Yli­kii­min­gis­sä jär­jes­te­tään suo­pur­sun kerää­mi­ses­tä kiin­nos­tu­neil­le poi­mi­joil­le kou­lu­tus kes­ki­viik­ko­na 27.7. kel­lo 17–18 Jolok­sen enti­sel­lä kou­lul­la Kou­lu­rai­til­la. Suo­pur­sua ottaa vas­taan 4H-yhdis­tys. Illan aika­na saa tie­dot poi­min­nan aloittamisesta.

Tänä kesä­nä suo­pur­sua poi­mi­taan näil­lä näky­min kah­te­na vii­kon­lop­pu­na eli 30–31.7 ja 6–7.8. Mukaan pää­see ole­mal­la yhtey­des­sä Oulun 4H:n Miia Kont­ti­seen. Jolok­sen kou­lu­tuk­ses­sa on sää­va­raus, mut­ta ei ennakkoilmoittautumista.

Suo­pur­su on on voi­mak­kaas­ti tuok­su­va soil­la kas­va­va var­pu­kas­vi, jota myy­dään Kes­ki-Euroop­paan. Suo­pur­sua kerä­tään keräys­päi­vi­nä, jol­loin kerää­jät kokoon­tu­vat ennal­ta mää­rä­tyil­le alueil­le, ja kas­vit oste­taan heti pai­kan pääl­lä. Suo­pur­sus­ta mak­se­taan 8 euroa kilolta.

Tänä kesä­nä suo­pur­sua poi­mi­taan näil­lä näky­min kah­te­na vii­kon­lop­pu­na eli 30–31.7 ja 6–7.8. Mukaan pää­see ole­mal­la yhtey­des­sä Oulun 4H:n Miia Kont­ti­seen. Jolok­sen kou­lu­tuk­ses­sa on sää­va­raus, mut­ta ei ennakkoilmoittautumista.