Oulu

Koti­seu­tu­mark­ki­nat ja kaupunnikarkelot

Val­ta­kun­nal­lis­ten koti­seu­tu­päi­vien yhtey­des­sä jär­jes­tet­tiin koti­seu­tu­mark­ki­nat per­jan­tai­na ja lau­an­tai­na. Koro­na-ajan hen­ges­sä mark­ki­noil­le osal­lis­tu­vien tel­tat oli sijoi­tet­tu vajaan kilo­met­rin mat­kal­le Rotu­aa­ril­ta Man­ner­hei­min puis­toon saakka. 

Lue lisää

Juha Hän­ni­nen Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jak­si, Mir­ja Veh­ka­pe­rä kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen johtoon

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to valit­si ensim­mäi­ses­sä kokouk­ses­saan maa­­nan­­tai-ilta­­na val­tuus­ton puheen­joh­ta­jis­ton ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäse­net sekä valit­si jäse­net lau­ta­kun­tiin ja mui­hin luot­ta­mus­toi­miin. Val­tuus­ton puheenjohtajana…

Lue lisää

Koti­seu­tu­päi­vien ohjel­mas­sa ret­kiä myös Ran­ta­poh­jan alueelle

Oulu isän­nöi val­ta­kun­nal­li­sia koti­seu­tu­päi­viä vii­kon­lop­pu­na tee­mal­la Kulttuuri-ilmastonmuutos. 

Koti­seu­tu­päi­vien pää­ta­pah­tu­mat on siir­ret­ty koro­na­ti­lan­teen vuok­si Oulun teat­te­ril­ta väl­jem­piin tiloi­hin Oulu­hal­liin (Oulu­hal­lin­tie 20), jot­ta tilai­suuk­sis­sa voi­daan pitää riit­tä­vät tur­va­vä­lit. Myös pää­kir­jas­ton kak­si Kes­kus­te­lu­kam­ma­ria on siir­ret­ty Ouluhalliin.

Omakoti­tonttien syys­ha­ku alkaa Oulussa

Oma­ko­ti­tont­tien tämän­syk­syi­nen haku alkaa Oulun kau­pun­gin alu­eel­la. Hakuai­ka on 6.8.–30.8. kel­lo 16.00. Oma­ko­ti­tont­te­ja tulee haet­ta­vak­si yhteen­sä 76, niis­tä kah­dek­san sijait­see Hau­ki­pu­taan Niit­ty­hol­mas­sa, 11 Kel­lon Leton­ran­nas­sa ja kol­me Kii­min­gin Hako­mäes­sä. Tont­te­ja on myös Hiuk­ka­vaa­ras­sa, Hei­kin­har­jus­sa, Kor­ven­ky­läs­sä, Oulun­sa­los­sa ja Ritaharjussa.