Oulu

Maan­käy­tön, asu­mi­sen ja lii­ken­teen kehit­tä­mi­sel­le yhtei­set raa­mit

Poh­­jois-Poh­­jan­­maan maa­kun­ta­hal­li­tus hyväk­syi Oulun kau­pun­ki­seu­dun maan­käy­tön, asu­mi­sen ja lii­ken­teen sopi­muk­sen (MAL-sopi­­mus) vuo­sil­le 2020–2031. Sopi­mus perus­tuu Oulun, Iin, Kem­pe­leen, Limin­gan, Lumi­joen,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Akuut­ti­vas­taa­no­toil­la hoi­de­taan kesän ajan vain kii­reel­li­set asiat

Hyvin­voin­ti­kes­kus­ten akuut­ti­vas­taa­no­toil­la hoi­de­taan kesän ajan 2.8. saak­ka vain kii­reel­li­set asiat. Akuut­ti­vas­taa­no­tol­le voi tul­la ilman ajan­va­raus­ta. Suo­sit­te­lem­me tule­maan akuut­ti­vas­taa­no­tol­le aamu­päi­vän aika­na.…

Lue lisää

Oulun kau­pun­gin hen­ki­lös­töl­tä pois­te­taan etuuk­sia

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti kokouk­ses­saan 22.6., että Oulun kau­pun­gin hen­ki­lös­tö­etuuk­siin tulee hei­ken­ty­neen talous­ti­lan­teen vuok­si muu­tok­sia vuo­del­le 2020. Vero­va­paa lii­­kun­­ta- ja kult­tuu­rie­tuus.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVal­tuus­tol­la pui­ta­vaa talous­asiois­sa

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tol­la oli asia­lis­tal­la maa­nan­tai­na mit­ta­va talous­pa­ket­ti. Käsi­tel­tä­vä­nä ja hyväk­syt­tä­vä­nä oli vii­me vuo­den tilin­pää­tös, talous­en­nus­te sekä vuo­den 2021 talous­ar­vion ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus