Oulu

Rip­pi­kou­luil­moit­tau­tu­mi­nen käyn­nis­tyy Oulun alu­eel­la loka­kuun lopul­la

Oulun evan­ke­lis­lu­te­ri­lais­ten seu­ra­kun­tien rip­pi­kou­luil­moit­tau­tu­mi­nen käyn­nis­tyy syys­lo­man jäl­keen maa­nan­tai­na 26. loka­kuu­ta ja jat­kuu per­jan­tai­hin 30. loka­kuu­ta saak­ka. Rip­pi­kou­lu­kut­sut pos­ti­te­taan vii­kol­la 40,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ook­ko nää kuul­lu?

HuruS­hop uudis­tuu Ala­ky­läs­sä. Ook­ko nää jo kuul­lu, että iha­na HuruS­hop­pi Kii­min­gin Ala­ky­läs­sä uudis­tuu? Van­has­sa kylä­kau­pan raken­nuk­ses­sa toi­mi­va kol­men käsi­työy­rit­tä­jän myy­mä­lä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Koro­na­ke­vään koke­muk­set hyö­ty­käyt­töön seu­ra­kun­tayh­ty­mäs­sä

Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­mä on käyn­nis­tä­nyt kesä­kuun alus­sa Oulu­­Toi­­vo2020-hank­­keen, jos­sa luo­daan mah­dol­li­sia poik­keus­o­lo­ja var­ten teho­kas ohjaus- ja koor­di­naa­tio­mal­li. Hank­keen koh­de­ryh­mä­nä ovat työi­käi­set,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Oulun Osuus­pan­kil­ta tilan­ne­kat­saus video­muo­dos­sa

Oulun Osuus­pan­kin toi­mi­tus­joh­ta­ja Kei­jo Posio ker­too video­ter­veh­dyk­sen väli­tyk­sel­lä poik­keuk­sel­li­ses­ta alku­vuo­des­ta ja sen vai­ku­tuk­sis­ta OP Oulun toi­min­taan. OP oulun alku­vuo­den lii­ke­voit­to.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus