Nuo­ret

Teks­ta­rit

Kun päi­vien mit­taan olen kul­jes­kel­lut Iin alu­een läpi, niin en voi kuin ihme­tel­lä, mik­si ihmi­set kasaa­vat metal­li­ro­mua omiin pihoi­sin­sa ja…

Lue lisää

Voi­ko ystä­vyyt­tä oppia?

Ilo­na Perä­nen ja Lot­ta Mar­ti­mo pal­kit­tiin eri­kois­kun­nia­mai­nin­nal­la val­ta­kun­nal­li­ses­sa UNESCO-kou­lu­jen kir­joi­tus­kil­pai­lus­sa mar­ras­kuus­sa.
Rant­sik­ka: Kes­tä­vän Kehi­tyk­sen –tii­mi perus­tet­tiin Län­si­tuu­len kou­lul­le

Län­si­tuu­len kou­lul­le on perus­tet­tu kes­tä­vän kehi­tyk­sen tii­mi eli KeKe -tii­mi. Tii­mi koos­tuu kou­lum­me 5.–9. -luok­ka­lai­sis­ta. Tii­miä ohjaa­vat kou­lum­me bio­lo­gian ja maan­tie­don opet­ta­jam­me Vil­le Savi­lam­pi ja Mai­ja Kaup­pi­la, jot­ka toi­mi­vat kou­lum­me kes­tä­vän kehi­tyk­sen koor­di­naat­to­rei­na.


Rant­sik­ka: Runo

“Kyl­mä on tämä maa, jol­la aste­len ilman suo­jaa, mut­ta minua hait­taa se ei” “Kyl­mem­pi olen lun­ta, vah­vem­pi olen jää­tä, nopeam­pi…