Nuo­ret

Rant­sik­ka: Jou­lun odo­tus­ta Val­ta­rin kou­lun oppi­lai­den näkö­kul­mas­ta

Jou­luun val­mis­tau­tu­mi­nen aloi­te­taan yleen­sä jo hyvis­sä ajoin. Jou­lu on perin­tei­nen juh­la, mut­ta kai­kil­la per­heil­lä jou­lun­viet­to on eri­lais­ta. Kyse­lim­me iiläi­sel­tä Val­ta­rin kou­lun oppi­lail­ta hei­dän jou­lun odo­tuk­ses­ta, jou­lu­pe­rin­teis­tä ja jou­lui­sis­ta asiois­ta.

Lue lisää

Rant­sik­ka: Kes­tä­vän Kehi­tyk­sen –tii­mi perus­tet­tiin Län­si­tuu­len kou­lul­le

Län­si­tuu­len kou­lul­le on perus­tet­tu kes­tä­vän kehi­tyk­sen tii­mi eli KeKe -tii­mi. Tii­mi koos­tuu kou­lum­me 5.–9. -luok­ka­lai­sis­ta. Tii­miä ohjaa­vat kou­lum­me bio­lo­gian ja maan­tie­don opet­ta­jam­me Vil­le Savi­lam­pi ja Mai­ja Kaup­pi­la, jot­ka toi­mi­vat kou­lum­me kes­tä­vän kehi­tyk­sen koor­di­naat­to­rei­na.

Lue lisää

Rant­sik­ka: Runo

“Kyl­mä on tämä maa, jol­la aste­len ilman suo­jaa, mut­ta minua hait­taa se ei” “Kyl­mem­pi olen lun­ta, vah­vem­pi olen jää­tä, nopeam­pi…
Rant­sik­ka: Kel­lon kou­lus­sa tukiop­pi­laat vetä­vät tyy­lil­lä

Tukiop­pi­las­toi­min­ta on Man­ner­hei­min las­ten­suo­je­lu­lii­ton tuke­maa vapaa­eh­tois­työ­tä. Monis­sa Oulun kou­luis­sa tuka­rit ovat luo­mas­sa parem­paa yhteis­hen­keä ja avus­ta­mas­sa seit­se­mäs­luok­ka­lai­sia kou­luun sopeu­tu­mi­ses­sa. Kel­lon kou­lus­sa enti­set tukiop­pi­laat valit­se­vat kevääl­lä kah­dek­sas­luok­ka­lai­sis­ta uudet tuka­rit hake­mus­ten ja suo­sit­te­lu­jen perus­teel­la. Noin 15 — 20 onne­kas­ta tulee vali­tuk­si, joten joka luok­ka saa 3 — 4 tuka­ria.Rant­sik­ka: Kiin­nos­ta­va Tai­de­tes­taa­jat-vie­rai­lu Oulun tai­de­museos­sa

Hau­ki­pu­taan kou­lun 8 E ja F -luo­kat kävi­vät Tai­de­tes­taa­jat-vie­rai­lul­la Oulun tai­de­museos­sa tutus­tu­mas­sa Hei­non tai­de­sää­tiön kokoel­maan syys­lo­man jäl­keen. Kokoel­ma kuu­luu Suo­men mer­kit­tä­vim­piin nyky­tai­de­ko­koel­miin. Sii­nä on yli 1400 teos­ta, jois­ta tai­de­museon Jae­tut unet -näyt­te­lys­sä on näy­til­lä noin sata.