Keskustelemme

Koro­nae­pi­de­mia on sul­ke­nut monen van­huk­sen oven, ettei epi­de­mia tuli­si Tuo­ne­lan Ukon kans­sa kylään, mut­ta oves­ta astuu­kin kai­ken maa­il­man kaup­pa­mies­tä. Kaupataan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vas­tuul­li­set tilille

Van­huk­set asun­to­lois­sa ja pal­ve­lu­ta­lois­sa on jätet­ty heit­teil­le koro­­na-asiois­­sa. Kuo­le­mia on tul­lut. Täl­lä menol­la tulee lisää vahin­gon­te­ko­ja. jär­jes­te­lys­sä muka­na ole­vat henkilöt.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Arvon mekin ansaitsemme!

Enti­sai­kaan nais­tet pesi­vät vesien äärel­lä pyy­kit. Isoim­mis­sa kar­ta­nois­sa oli pii­ko­ja, jot­ka pesi­vät talon­väen pyy­kit. Läm­min pesu­ve­si höy­ry­si ran­nas­sa, mut­ta kylmässä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teks­ta­rit

Maa­lai­suk­ko täsä ihmet­tel­lee: onko­han se tuo hir­ven­pyyn­tiai­ka jat­ku­nut, kun näk­kyy jolo­kot­te­le­van noi­ta hir­vi­koi­ria vapaal­la jalal­la aina vähän ajan pääs­tä. Kuulinkohan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kou­lu­ruo­kai­lu on laki­sää­tei­nen tulois­ta riip­pu­ma­ton etuus. Kun­nan on jär­jes­tet­tä­vä ruo­kai­lu jopa TET-har­­joit­­te­­lu­­jak­­son ajal­ta. Etuus kos­kee esi‑, perus.-, lukio- ja ammatillisen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli-Iin Mete­lin­kirk­ko

Yli-Iin kir­kol­ta noin 5,5 km län­teen ja 2,3 km Iijoen Käl­kä­jän­su­van­nos­ta poh­joi­seen Huhin­maal­la Kul­las­suon ja Käl­kä­jä­no­jan välis­sä sijait­se­van moree­ni­har­jan­teen pohjoispäässä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Runo (kevät 2020)

Tapah­tui maa­il­mal­la ihme jut­tu, levi­si Kii­nas­ta pöpö, jos­ta tuli kaik­kien tut­tu. SE sai aikaan kum­mia asioi­ta, niis­tä ker­rot­tiin myö­hem­min tari­noi­ta. Kou­lut kiinni…


Kolum­ni: Koro­nae­ris­tyk­sis­sä Joloksella

Asuin Nepa­lis­sa teh­des­sä­ni töi­tä ope­tusa­lan kehi­tys­hank­keis­sa kak­si ker­taa hie­man yli vuo­den jak­son. Hank­keet, oli­vat hyviä ja perus­tel­tu­ja. Koor­di­noin ensin vuoden.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus