Oulun ehdok­kaat kai­paa­vat tehok­kuut­ta kaavoittamiseen

Oulun kuntavaaliehdokkaat kaavoittaisivat asuinrakentamisen mahdollisuuksia Jäälin kaltaisille alueille. Enemmistö haluaisi lisäksi kaupungin panostavan Kuusamontien kehittämiseen. Arkistokuva: Teea TunturiOulun kuntavaaliehdokkaat kaavoittaisivat asuinrakentamisen mahdollisuuksia Jäälin kaltaisille alueille. Enemmistö haluaisi lisäksi kaupungin panostavan Kuusamontien kehittämiseen. Arkistokuva: Teea Tunturi

Lähes kaik­ki Ran­ta­poh­jan vaa­li­ko­nee­seen vas­tan­neet Oulun kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat ovat sitä miel­tä, että kaa­voi­tuk­sel­la on huo­leh­dit­ta­va sii­tä, että Oulun eri alueil­la on mah­dol­li­suus kehit­tyä. Tätä miel­tä oli 99 pro­sent­tia vas­tan­neis­ta ehdokkaista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus