JCR siir­tyy ensi vuo­del­le

Jää­liCi­ty­Rok­ki siir­tyy vuo­del­la eteen­päin. Jää­li­hal­lin pihan val­taa­va kesä­juh­la juh­li­taan lau­an­tai­na 12.6.2021.

– Olem­me tie­tys­ti har­mis­sam­me Jää­liCi­ty­Ro­kin siir­ros­ta, ker­too kesä­juh­lan val­mis­te­lui­ta luot­saa­va Marco Jär­ven­pää.

Jär­jes­tä­jät yrit­tä­vät aluk­si saa­da tapah­tu­man siir­ret­tyä tämän vuo­den lokuul­le, mut­ta ku se ei onnis­tu­nut, pää­tet­tiin koko kat­taus siir­tää vuo­del­la eteen­päin. Ensi kesä­nä jo 19. JCR:ssä laval­le nouse­vat pai­kal­li­set täh­det oulu­lai­nen kasa­ri­rock-yhtye Gar­bo ja Kii­min­gis­tä 1994 pon­nis­ta­nut melo­dis­ta metal­lia soit­ta­va Embraze. Din­go val­taa Jää­lin ja Autio­ta­lo­ki rai­kaa kylä­juh­las­sa. Illan pää­ar­tis­ti­na näh­dään 2014 suu­reen mai­nee­seen nous­sut count­ry­roc­kia esit­tä­vä Steve´n´Seagulls.

Kesä­juh­lan lipun­myyn­ti alkoi lupaa­vas­ti ja ennak­ko­myyn­nin ennä­tys rikot­tiin jo kol­me viik­koa kesä­juh­lan jul­kis­tuk­ses­ta. Samat liput käy­vät sel­lai­se­naan ensi vuo­den juh­liin. Mikä­li lipun tah­too palaut­taa, se on mah­dol­lis­ta 12.6.2020 saa