Jää­lis­sä venet­sia­lai­sis­sa kylä­juh­lan tuntua

Jäälinkeidas on kaunis ja toimiva alue myös tapahtumien järjestämiseen. (Kuva: Sirpa Tikkala)Jäälinkeidas on kaunis ja toimiva alue myös tapahtumien järjestämiseen. (Kuva: Sirpa Tikkala)

Jää­lin venet­sia­lai­sia juh­lit­tiin tänä vuon­na uima­mon­tul­la eli Jää­lin kei­taal­la Lai­va­kan­kaan päi­vä­ko­din vie­res­sä. Poruk­kaa oli pal­jon liik­keel­lä. Ohjel­mas­sa oli muun muas­sa räp­piä Sanan esit­tä­mä­nä ja las­ten­musiik­kia Lau­lu­ku­del­mia ‑yhtyeen tapaan. Tapah­tu­ma sai tuki­joik­seen pai­kal­li­sia yri­tyk­siä sekä Oulun kaupungin.