Jää­lis­sä koko per­heen venet­sia­lai­set

Veljekset Viljo Kokko ja Väinö Kokko istahtivat nuotiolle makkaranpaistoon naapurinsa Vili Tynin kanssa Jäälinjärven rantaan. Jäälin venetsialaiset järjestettiin kolmatta kertaa, ja koko perheelle suunnatussa illanvietossa pyörähti yhteensä yli 400 kävijää.

Jää­lin venet­sia­lai­set juh­lit­tiin Jää­lin majan ran­nas­sa nyt kol­mat­ta ker­taa. Ohjel­ma oli suun­ni­tel­tu siten, että koko per­heel­le oli kai­ken­lais­ta kat­sot­ta­vaa ja teke­mis­tä. Palo­mie­het esit­te­li­vät paloau­toa, Joki­ran­nan kant­riklu­pil­la oli rivi­tans­sie­si­tys, Soi­va Sii­li viih­dyt­ti lap­sia kon­ser­til­laan, Huvia teki kas­vo­maa­lauk­sia ja illan päät­teek­si näh­tiin Tuli­ku­kan tuli- ja valos­how. Kii­min­gin-Jää­lin vesien­hoi­to­yh­dis­tys esit­te­li hank­kei­taan, samoin kuin LC Jää­li. Koko tapah­tu­ma jär­jes­te­tään yhteis­työs­sä vesien­hoi­to­yh­dis­tyk­sen, lei­jo­nien ja Jää­lin asu­ka­syh­dis­tyk­sen sekä Jää­lin majan kans­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus