Kes­tä­vän kehi­tyk­sen idea­kil­pai­lun voit­to Hau­ki­pu­taan lukio­lai­sil­le – prons­sia Pii­lo­met­sään

Ideakilpailun voiton ja 1000 euron palkinnon idean kehittämiselle vei Last call -sovellus, jota esittelivät Ella Kokko ja Inka Holma (vasemmalla). Mitalisijoille tulivat Mikko Veijola ideallaan ilma-autosta sekä Piilometsän päiväkodin Ekolato.

Rotu­aa­rin laval­la etsit­tiin rat­kai­su­ja ilmas­ton­muu­tok­sen hidas­ta­mi­sek­si Ilmas­ton­muu­tos ja maa­il­man­rau­ha -sym­po­siu­mis­sa. Ran­ta­poh­jan aluet­ta edus­ti­vat idea­ki­san finaa­lis­sa yhteen­sä nel­jä jouk­kuet­ta: kol­me ryh­mää Hau­ki­pu­taan lukios­ta sekä Pii­lo­met­sän päi­vä­ko­din ryh­mä. Voi­ton kisas­sa vei­vät Hau­ki­pu­taan lukion opin­to-ohjaa­ja Mii­ka Sii­ro­nen sekä opis­ke­li­jat Inka Hol­ma ja Ella Kok­ko. Hol­man ja Kokon tuo­ma­ris­tol­le esit­te­le­mä idea Last call -nimi­ses­tä kän­nyk­kä­so­vel­luk­ses­ta, joka tar­jo­aa kau­poil­le vii­mei­sen…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus