Hau­ki­pu­taal­la hem­mo­tel­tiin sotiem­me vete­raa­ne­ja

Riitta Viinikanoja keskittyy veteraani Vilho Kaltakarin hiustenleikkuuseen. Vetereenien hemmotelupŠäiväŠnŠ halutaan antaa itsenŠäisyyttäŠ puolustaneille jotain takaisin.

Sotiem­me vete­raa­nit sekä hei­dän les­ken­sä pää­si­vät vii­me vii­kon tors­tai­na hem­mo­tel­ta­vak­si 12. ker­ran. Jo perin­teek­si muo­dos­tu­nut Vete­raa­nien hem­mot­te­lu­päi­vä jär­jes­tet­tiin Lou­nas-Kah­vi­la Nyy­man­nis­sa. Pai­kal­le saa­pui kym­me­ni­sen kun­nia­vie­ras­ta. Luvas­sa oli ohjel­maa, ruo­kai­lu ja kah­vi­tus sekä hem­mot­te­lu­pal­ve­lui­ta. Vete­raa­nit ja les­ket sai­vat muun muas­sa ilmai­sen hius­ten­leik­kuun, kyn­si­hoi­don sekä vereen­pai­neen ja hemo­glo­bii­nin mit­tauk­sen. Hius­ten­leik­kuus­ta ja kyn­si­hoi­dos­ta vas­ta­si Par­tu­ri-Kam­paa­mo Tiu­ku, jon­ka yrit­tä­jä Riit­ta…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus