Olha­van päi­vä­ko­ti lak­kau­te­taan ja kou­lua esi­te­tään lakkautettavaksi

Ryhmäperhepäiväkoti Tenavatupa toimii kuvassa vasemmalla olevassa vanhassa Olhavan kansakoulussa. Oikealla oleva nykyinen koulurakennus rakennettiin vuonna 1954.Ryhmäperhepäiväkoti Tenavatupa toimii kuvassa vasemmalla olevassa vanhassa Olhavan kansakoulussa. Oikealla oleva nykyinen koulurakennus rakennettiin vuonna 1954.

Iin kun­nan ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­ta päät­ti lak­kaut­taa Olha­van ryh­mä­per­he­päi­vä­ko­ti Tena­va­tu­van toi­min­nan 1.8.2022. Olha­van kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta 1.8.2022 lau­ta­kun­ta esit­tää kun­nan­hal­li­tuk­sel­le ja ‑val­tuus­tol­le.

Lau­ta­kun­ta päät­ti aloit­taa kou­lun lak­kaut­ta­mis­pro­ses­sin mukai­sen menet­te­lyn asian­osai­sen hen­ki­lös­tön kuu­le­mi­sek­si sekä vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sien varaamiseksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus