Hau­ki­pu­taan kun­nan­ta­lon työn­te­ki­jät muis­te­li­vat kai­hol­la menneitä

*** Local Caption *** Entisen Haukiputaan kunnanviraston vŠen tapaamisessa riitti porinaa ja muisteluksia.

Jo mel­kein kym­me­nen vuot­ta on kulu­nut sii­tä, kun Hau­ki­pu­taan kun­nan työn­te­ki­jöi­tä alkoi siir­tyä Oulun pal­ve­luk­seen kun­ta­lii­tok­sen myö­tä. Vaik­ka työn­te­ki­jät sopeu­tui­vat hyvin Oulun suu­reen orga­ni­saa­tioon, van­haa Hau­ki­pu­taan työyh­tei­söä kai­vat­tiin. Kun­nan­ta­lol­la kaik­ki tun­si­vat toi­sen­sa ja tie­si­vät, mitä kukin tekee, kenen puo­leen kään­tyä eri asiois­sa. Hau­ki­pu­taal­la jokai­nen osa­si monen­lai­sia töi­tä, kun Oulus­sa teh­tä­vät oli­vat sir­pa­lei­si­na eri tekijöillä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus