Meren ja aurin­gon Elo­juh­lat Iin Röy­täs­sä

Lohikeitto ja lohivoileivät tekivät kauppansa Iin meriseuran majalla. Sekä ruoasta että mainiosta säästä nauttivat muiden mukana iiläiset Antero Pietilä ja Mervi Junes.

Sää­en­nus­teis­ta poi­ke­ten ei lau­an­tai­na jytis­syt­kään ukko­nen, vaan Iin Röy­täs­sä jär­jes­te­tyt perin­tei­set Elo­juh­lat saa­tiin vie­tyä läpi mitä mai­nioim­mas­sa sääs­sä. Jopa aiem­min vii­kol­la ahdis­ta­vak­si äity­nyt hel­le­kin hel­lit­ti sopi­vak­si vii­kon­lo­pun koit­taes­sa. Elo­juh­lia on Röy­täs­sä vuo­sit­tain jär­jes­tet­ty jo 1980 -luvun puo­li­vä­lis­tä läh­tien, ja nykyi­sin tapah­tu­man jär­jes­tä­mi­ses­tä vas­taa­vat vuo­rol­laan Iin Meri­seu­ra, Hau­ki­pu­taan Venei­li­jät ja Oulun Meren­kä­vi­jät sekä Oulun Työ­väen Pur­si­seu­ra.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus