Iin kan­sa­lais­opis­ton ja tai­de­kou­lun kurs­sit alkavat

– Tänä syksynä kursseja aletaan järjestää myös osakuntaliitoksen myötä Iihin liittyneessä Jakkukylässä, kertoo Iin kansalaisopiston rehtori Tarja Rahkola.

Iin kan­sa­lais­opis­ton sekä tai­de­kou­lun kurs­sit jat­ku­vat taas syk­syl­lä. Net­ti-ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­seil­le on jo auki. Puhe­li­mit­se ilmoit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan 14.8. lii­kun­ta­kurs­seil­le sekä 15.8. muil­le kurs­seil­le. Tai­de­kou­lun puo­lel­la kurs­seil­le ilmoit­tau­dut­tiin jo kevääl­lä, mut­ta vapai­ta paik­ko­ja voi tie­dus­tel­la soit­ta­mal­la. Tänä vuon­na kan­sa­lais­opis­ton kurs­seil­la pai­no­te­taan eri­tyi­ses­ti kes­tä­vää kehi­tys­tä, ker­too kan­sa­lais­opis­ton reh­to­ri Tar­ja Rah­ko­la. – Tähän tee­maan liit­tyen meil­lä on tänä… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus