Län­si­tuu­len kou­lun laa­jen­nus käyttöön

Länsituulen koulu saa uutta tilaa. Myös piha-aluetta on laajennettu ja leikkivälineistöä parannettu, kertoo koulun uusi rehtori Anne Järvelä. Takana vastavalmistunut laajennus.

Kou­lu­työ Oulun perus­kou­luis­sa ja lukiois­sa alkaa huo­men­na tors­tai­na. Hau­ki­pu­taan Län­si­tuu­len kou­lul­la ote­taan käyt­töön upo­uusi laa­jen­nus­osa 1–4‑luokka-asteiden käyttöön.

 Län­si­tuu­les­sa aloit­taa kou­lu­työn 610 oppi­las­ta. Kou­lu saa myös uuden reh­to­rin, teh­tä­väs­sä on aloit­ta­nut Anne Jär­ve­lä. Kou­lu on hänel­le jo entuu­des­taan tut­tu pit­käl­tä ajalta.

 – Län­si­tuu­len kou­lu on aktii­vi­nen ja hyvän­tuu­li­nen työyh­tei­sö. Tääl­lä on hyvä hen­ki ja teke­mi­sen mei­nin­kiä. Tämä on kou­lu, jon­ka reh­to­ri­na on ilo olla, tote­aa Anne Järvelä.

Lisää Ran­ta­poh­jas­sa huo­men­na tors­tai­na 9.8.