Virk­ku­lan­tien lii­ken­ne­tur­val­li­suus parani

Miikka Häyrynen ja Meeri Jämsä ovat tyytyväisiä, että kevyen liikenteen väylä on viimein totta. Tien toivotaan jatkuvan rautatiesillalle saakka.

Monet Iin Virk­ku­lan­tien var­ren asuk­kaat saa­vat huo­kais­ta hel­po­tuk­ses­ta, sil­lä kevyen lii­ken­teen väy­lä kou­lul­ta Raa­sa­kan voi­ma­lai­tok­sel­le on vii­mein vii­meis­te­lyä vail­le val­mis. – Mel­kein­hän täs­sä itku pää­see, tote­aa hank­keen alul­le­pa­ni­joi­hin 20 vuot­ta sit­ten kuu­lu­nut Mee­ri Jäm­sä. Mee­ri Jäm­sän tytär Mari­ka oli aloit­ta­mas­sa kou­lu­aan Poh­jois-Iin kou­lus­sa syk­syl­lä 1997, kun äiti toden­teol­la huo­les­tui tien tur­val­li­suu­des­ta. Virk­ku­lan­tiel­lä on vil­kas ympärivuorokautinen… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus