Kes­kus­te­lem­me: Iijo­ki­var­ren viemäröinti

Kävin­pä opis­ke­le­mas­sa Vesi­huol­to­yh­dis­tyk­sen sivul­ta mitä se Iijo­ki­var­teen suun­ni­tel­tu pai­ne­vie­mä­röin­ti tar­koit­tai­si. Oli aivan jär­kyt­tä­vää tode­ta, että joka kiin­teis­tön pitäi­si raken­taa 6000 euroa mak­sa­va pump­paa­mo, jos­ta vesi­huol­to­lai­tos ei ottai­si mitään vas­tuu­ta. Han­kin­nan lisäk­si kiin­teis­töil­le tuli­si liit­ty­mis­mak­su sekä kus­tan­nus oman pump­paa­mon säh­kös­tä ja huol­los­ta. Jär­jes­te­ly tar­koit­tai­si mil­joo­na­luo­kan kus­tan­nus­ten­siir­toa vesi­huol­to­lai­tok­sel­ta kun­ta­lai­sil­le. Mik­si ihmees­sä tämä pitäi­si ottaa käyt­töön Iijo­ki­var­res­sa, kun… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus