Koh­ti uut­ta val­tuus­to­kaut­ta– Odo­tuk­sis­sa toi­mi­vaa yhteis­työ­tä ja roh­kei­ta päätöksiä

Jussi Arponen päätyi takaisin politiikkaan parin vuosikymmenen tauon jälkeen. Tällä kertaa mukaan houkutteli Nyt Liike yrittäjämyönteisyydellään sekä tavallaan tehdä politiikkaa. 38-vuotias paljasjalkainen jääliläinen on auto- ja rengasalan perheyrityksen työntekijä, joka lähtee valtuustokauteen nöyränä mutta nöyristelemättä. (Kuva: Teea Tunturi)Jussi Arponen päätyi takaisin politiikkaan parin vuosikymmenen tauon jälkeen. Tällä kertaa mukaan houkutteli Nyt Liike yrittäjämyönteisyydellään sekä tavallaan tehdä politiikkaa. 38-vuotias paljasjalkainen jääliläinen on auto- ja rengasalan perheyrityksen työntekijä, joka lähtee valtuustokauteen nöyränä mutta nöyristelemättä. (Kuva: Teea Tunturi)

Oulun uuden kau­pun­gin­val­tuus­ton toi­mi­kausi käyn­nis­tyy elo­kuus­sa. Val­tuus­toon valit­tiin 28 uut­ta ja 39 van­haa val­tuu­tet­tua. Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta koke­nut­ta kaar­tia edus­ta­vat muun muas­sa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja, hau­ki­pu­taa­lai­set Mir­ja Veh­ka­pe­rä (kesk.) sekä Jor­ma Les­ke­lä (kesk.). Uut­ta vir­taa pää­tök­sen­te­koon tuo­vat muun muas­sa Lii­ke Nytin jää­li­läi­nen Jus­si Arpo­nen sekä kes­kus­tan hau­ki­pu­taa­lai­nen Eve­lii­na Les­ke­lä, joka seu­raa isän­sä jalan­jäl­kiä koh­ti Oulun päätöksentekoa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus