Iis­sä, Yli-Iis­sä ja Oulus­sa juh­li­taan uut­ta vuotta

Ran­ta­poh­ja Uuden vuo­den vas­taan­ot­to­juh­lat jär­jes­te­tään Ran­ta­poh­jan alu­eel­la aina­kin Iis­sä ja Yli-Iis­sä. Yli-Iin toril­la juh­lat alka­vat sun­nun­tai­na 31.12. kel­lo 19.00. Juh­lis­sa on tar­jol­la kuu­maa mehua, pipa­rei­ta ja kark­kia. Ilo­tu­li­tus on kel­lo 20.00. Juh­lat jär­jes­tää Yli-Iin kun­ta­lai­syh­dis­tys. Iis­sä kun­nan ja seu­ra­kun­nan jär­jes­tä­mät juh­lat alka­vat sun­nun­tai­na kel­lo 19 Iin ympä­ris­tö­tai­de­puis­tos­sa. Puis­tos­sa on uusi tai­tei­li­ja Kari Alo­sen suun­nit­te­le­ma valotaideteos… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus