Jak­ku­ky­lä osak­si Iitä

Ran­ta­poh­ja Yli-Iin Jak­ku­ky­läs­tä tulee vuo­den­vaih­tees­sa osa Iin kun­taa. Kun­ta­jaon muu­tos vai­kut­taa myös seu­ra­kun­ta­ja­koon. Ev.lut. kirk­koon kuu­lu­vat Jak­ku­ky­län asuk­kaat siir­ty­vät Iin seu­ra­kun­nan jäse­nik­si. Tähän saak­ka Jak­ku­ky­lä on ollut osa Oulu­joen seu­ra­kun­taa. Muu­tos joh­tuu sii­tä, että nykyi­sen lain­sää­dän­nön mukaan yhdes­sä kun­nas­sa saa toi­mia vain yksi evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­nen seu­ra­kun­ta tai seu­ra­kun­tayh­ty­mä. Jak­ku­ky­läs­sä on noin noin 400 asu­kas­ta, jois­ta ev.-lut.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus