Polii­si neu­voo uuden vuo­den juhlijoita

Ran­ta­poh­ja Polii­sin mukaan uuden vuo­den juh­lin­nas­sa on sen näkö­kul­mas­ta tär­kein­tä ihmis­ten tur­val­li­suus. Oulun polii­si val­voo yleis­tä jär­jes­tys­tä ja tur­val­li­suut­ta, jot­ta onnet­to­muuk­sil­ta ja haa­ve­reil­ta väl­tyt­täi­siin. Val­von­nan koh­tei­na on eri­tyi­ses­ti ilo­tu­li­tus­vä­li­nei­den ja alko­ho­lin käyt­tö. Vas­tuun­sa kan­ta­vil­la aikui­sil­la on täs­sä kes­kei­nen roo­li. – Tur­vat­to­muut­ta ja vaa­ra­ti­lan­tei­ta voi jokai­nen vält­tää huo­lel­li­suu­del­la ja oikeal­la asen­teel­la. Ilo­tu­lit­tei­ta ei saa käsi­tel­lä päihtyneenä,… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus