Tie­to­vi­sa 1.1.2018

Kysy­myk­set Mit­kä ovat Poh­jois-Poh­jan­maan kol­me ylei­sin­tä suku­ni­meä? Mis­sä nykyi­ses­sä maas­sa on enti­nen Neu­vos­to­lii­ton Bai­ko­nu­rin ava­ruus­kes­kus? Kuka on valit­tu useas­sa äänes­tyk­ses­sä Suo­men kaik­kien aiko­jen par­haak­si urhei­li­jak­si? Mikä vii­kon­pä­vä on mus­li­mien mer­kit­tä­vin rukous­päi­vä? Mis­sä sijait­see Län­si-Euroo­pan ainoa toi­mi­va fos­fo­ri­kai­vos? a) Har­ja­val­las­sa, b) Sii­lin­jär­vel­lä, c) Outo­kum­mus­sa, d) Kit­ti­läs­sä Min­kä maa­lais­ta vod­kaa on Zubrov­ka? Min­kä joka kodis­ta löy­ty­vän kodintarvikkeen… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus