Iin osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin äänes­tys menossa

Iin kun­nas­sa on menos­sa osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin finaa­li­ää­nes­tys 4.10. saakka.

Kun­ta­lai­set ovat ehdot­ta­neet ideoi­ta, jot­ka paran­ta­vat asuk­kai­den hyvin­voin­tia, yhtei­söl­li­syyt­tä, elin­voi­maa tai viih­ty­vyyt­tä. Kun­ta on varan­nut ideoi­den toteut­ta­mi­seen 20 000 euroa.

Ehdol­la toteu­tet­ta­vik­si hank­kei­siin on Vatun­gin kehit­tä­mi­nen ja saa­ris­to­mat­kai­lun edis­tä­mi­nen, kimp­pa­kyy­ti­kan­nus­tin, kalas­tuk­sen mah­dol­lis­ta­mi­nen Iijoel­la heit­to­lai­tu­rin avul­la, ros­kien keräys­kam­pan­ja, lai­nat­ta­vien lumi­lau­tai­lu­vä­li­nei­den hank­ki­mi­nen nuo­ri­so­ti­lal­le sekä Mario­nin kai­vin­ko­ne­kau­han info­tau­lun uusiminen.

Toteu­tet­ta­vat ideat vali­taan äänes­tyk­sel­lä. Ideois­ta voi äänes­tää netis­sä osoit­tees­sa iihappens.fi/osallistava. Äänes­tä­jil­tä edel­ly­te­tään kir­jau­tu­mis­ta, jon­ka voi teh­dä esi­mer­kik­si omil­la Facebook‑, Google- tai Youtube-tunnuksilla.