Iin auto­ka­tos­pa­loa epäil­lään tahal­laan sytytetyksi

Iis­sä Ran­ta­kes­ti­län­tiel­lä maa­nan­tain ja tiis­tain väli­se­nä yönä tapah­tu­nut­ta auto­ka­tos­pa­loa epäil­lään tahal­laan syty­te­tyk­si. Palos­sa tuhou­tui auto­ka­tos ja vahin­goit­tui usei­ta auto­ja. Omai­suus­va­hin­ko­jen mää­rän arvioi­daan ole­van mittavat.

Polii­si tut­kii paloa täl­lä het­kel­lä rikos­ni­mik­keel­lä tuho­työ. Polii­si pyy­tää sil­min­nä­ki­jä­ha­vain­to­ja aamu­yöl­tä 1.12. osoit­teen Ran­ta­kes­ti­län­tie 6 lähei­syy­des­tä. Havain­not voi ilmoit­taa polii­sin vih­je­pu­he­li­meen 0295 416 194 tai säh­kö­pos­til­la vihjeet.oulu@poliisi.fi