Puku­ko­pit kiinni

Oulun kau­pun­gin ulko­lii­kun­ta­paik­koi­hin liit­ty­vät puku­huo­ne­ti­lat sul­je­taan aina­kin 18.12.2020 asti. Puku­huo­ne­ti­lo­jen sul­ke­mi­ses­ta päät­ti tar­tun­ta­tau­ti­lain nojal­la Oulun kau­pun­gin hyvinvointilautakunta.

Ulko­lii­kun­ta­pai­kat, kuten lii­kun­ta- ja urhei­lu­kes­kuk­set sekä ken­tät, pysy­vät edel­leen auki. Kau­pun­gin hal­lin­noi­mat sisä­lii­kun­ta­pai­kat ovat sul­jet­tui­na ja ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­ta kes­key­tet­ty­nä koro­na­vi­ruse­pi­de­mian vuok­si ajal­la 1.–18.12.2020.

Oulun kau­pun­ki on siir­ty­nyt koro­nae­pi­de­mian leviä­mis­vai­hee­seen. Oulun kau­pun­gin joh­to­ryh­mä on 29.11.2020 lin­jan­nut koro­nan tor­ju­mi­sek­si laa­jo­ja toi­men­pi­tei­tä, jois­ta osa kos­kee myös Oulun kau­pun­gin tilo­jen sulkemisia.