Hyvin­voi­va Poh­joi­nen ‑lah­joi­tus Oijär­ven VPK:lle

Hyvinvoiva Pohjoinen -lahjoituksen luovutti Oijärven VPK:lle LähiTapiola Pohjoisen myyntijohtaja Sauli Jaakkola (oikealla), ja sen ottivat vastaan Mikko Ahola (vasemmalla), Seppo Tuohino ja Timo Kaijala. Lahjoituksen koko on viisituhatta euroa, ja sen teemana on arjen turvallisuus ja pelastustoiminta.

Oijär­ven Vapaa­pa­lo­kun­nan mah­dol­li­suus aut­taa tule­va­na tal­ve­na pulaan jou­tu­via moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­ta ja umpi­kai­ras­sa vael­ta­via hiih­tä­jiä para­nee VPK:lle myön­ne­tyn Hyvin­voi­va Poh­joi­nen ‑lah­joi­tuk­sen myö­tä. Lah­joi­tuk­sen taka­na on vakuu­tus­yh­tiö Lähi­Ta­pio­la Poh­joi­nen, ja sen tur­vin VPK pys­tyy hank­ki­maan käyt­töön­sä moot­to­ri­kel­kan. Lah­joi­tuk­sen suu­ruus on vii­si­tu­hat­ta euroa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus