Ympä­ris­tö­va­hin­gon tor­jun­taa har­joi­tel­laan Vir­pi­nie­men edustalla

Raja­var­tio­lai­tok­sen Län­si-Suo­men Meri­var­tios­to jär­jes­tää ympä­ris­tö­va­hin­gon tor­jun­ta­har­joi­tuk­sen Vir­pi­nie­men edus­tal­la. Har­joi­tus alkaa tänään tors­tai­na ja jat­kuu tiis­tai­hin 24.5. saak­ka. Har­joi­tuk­seen osal­lis­tuu meri­var­tio­ase­man ja pelas­tus­lai­tok­sen pin­tayk­si­köi­den lisäk­si pal­ve­luso­pi­mus­kump­pa­ni M/s Aal­to öljyn­tor­jun­ta-alus miehistöineen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus