Mal­mi­net­sin­tää ei halu­ta lähel­le poh­ja­ve­sia­luet­ta ja Kii­min­ki­joen vesistöä

Kiiminkiläinen Anna-Mari Tervola jututti Pro Kiiminkijoen vesistöalue ry:n puheenjohtajaa, ylikiiminkiläistä Pentti Marttila-Torniota tilaisuuden päätteeksi. Puhdas joki vesistöalueineen on molemmille tärkeä, ja sen suojelemiseksi ollaan valmiit tarttumaan toimeen jatkossakin. (Kuva: Teea Tunturi)Kiiminkiläinen Anna-Mari Tervola jututti Pro Kiiminkijoen vesistöalue ry:n puheenjohtajaa, ylikiiminkiläistä Pentti Marttila-Torniota tilaisuuden päätteeksi. Puhdas joki vesistöalueineen on molemmille tärkeä, ja sen suojelemiseksi ollaan valmiit tarttumaan toimeen jatkossakin. (Kuva: Teea Tunturi)

Ala­ti kas­va­va akti­vis­ti­jouk­ko käy kii­vas­ta tais­te­lu­aan suur­ta kai­vos­yh­tiö­tä vas­taan vält­tääk­seen mal­mi­net­sin­nän käyn­nis­ty­mi­sen Kii­min­gis­sä Mar­ti­mo 1:ksi nime­tyl­lä alu­eel­la. Tuke­naan heil­lä on Oulun kau­pun­ki päät­tä­ji­neen, joka on niin ikään anta­nut kriit­ti­set lausun­ton­sa suunnitelmista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus