Tuk­ki­laut­ta­pro­jek­ti hui­pen­tuu sunnuntaina

Ensi sunnuntaina huipentuu Jarmo Alasiuruan (kuvassa vasemmalla) alullepanema projekti Iijoen tukkilautasta. Alasiurua, Mikko Harju, Riku Pakanen ja muu talkooporukka on kaatanut tukit ja rakentanut niistä perinteisen lautan.

Ensi sun­nun­tai­na voi näh­dä tuk­ki­lau­tan las­ke­van Iijo­kea ensim­mäis­tä ker­taa 60 vuo­teen. Laut­ta­pro­jek­tin toteut­ta­jat halua­vat osoit­taa kun­nioi­tus­ta niil­le suku­pol­vil­le, jot­ka roh­keu­del­la, sit­key­del­lä ja tai­dol­la hyö­dyn­si­vät joen voi­mia. Pro­jek­ti sai alkun­sa his­to­rian­har­ras­ta­ja Jar­mo Ala­siu­ruan haa­vees­ta. Hän halusi näh­dä jos­kus tuk­ki­lau­tan Iijoel­la, jos­sa par­hai­na vuo­si­na kul­je­tet­tiin tava­raa sadan lau­tan päi­vä­vauh­tia. Ala­siu­rua sanoi haa­veen­sa ääneen vii­me kesä­nä Ran­ta­poh­jan 60-vuotishaastattelussaan,… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus